VYHLÁSENIE HOVORCU POĽSKEJ PROVINCIE REHOLE MISIONÁROV MATKY BOŽEJ LASALETTSKEJ VO VECI TZV. LASALETTSKÝCH TAJOMSTIEV

19. septembra v roku 1846 sa vo francúzskych Alpách neďaleko dedinky La Salette, ktorá sa nachádza na území diecézy Grenoble zjavila Matka Božia dvom pastierom: 11-ročnému Maximinovi Giraud a 15-ročnej Melánii Calvat Mathieu. Panna Mária počas zjavenia odovzdala deťom posolstvo, ktoré vzýva k obráteniu a pokániu, pripomínajúc predovšetkým svätenie nedele, pôst, modlitbu a hriechy jazyka: preklínania a neúctu k menu Ježiš. Po dôkladných skúmaniach bolo zjavenie a obsah spomenutého posolstva dňa 19. septembra v roku 1851 potvrdené autoritou Cirkvi - biskupom diecézy Grenoble Philibertom de Bruillardom.

Svedkovia zjavenia hovorili, že Panna Mária odovzdala každému z nich určité veci, ktoré mali zakázané prezradiť. Tieto výpovede Matky Božej boli neskôr spísané deťmi a odovzdané svätému otcovi Piovi IX. Apoštolská stolica nikdy nezverejnila ich obsah. V roku 1852 vznikla na základe zjavenia v La Salette Rehoľa Misionárov Matky Božej Lasalettskej, ktorá dodnes na celom svete ohlasuje lasalettské posolstvo.

 

V súvislosti s nepravdivými alebo pochybnými informáciami na tému La Salette, ktoré sa šíria v masmédiách, a predovšetkým na internete, chceme ako rehoľa, ktorá stráži depozit (poklad) zjavenia v La Salette vyhlásiť, že:

1.       Panna Mária sa v La Salette zjavila len raz. Preto v publikáciách je potrebné, aby sa používalo jednotné číslo „zjavenie v La Salette“, a nie množné číslo „zjavenia v La Salette“.

2.     Je pravda, že Panna Mária v La Salette povedala deťom, každému osobne určité veci, tak, že jedno nepočulo to, čo hovorila druhému. Ale tzv. „tajomstvo Melánie“, ktoré sa šíri a komentuje, hlavne v internete, nebolo nikdy oficiálne vydané alebo komentované Apoštolskou stolicou. Je zaujímavé, že osoby, ktoré šíria tzv. „tajomstvo Melánie“ nikdy nehovoria o „tajomstve“ zverenom Maximínovi, a predovšetkým sa neodvolávajú na slová posolstva Matky Božej, o ktorom ona sama povedala: „Ohláste to celému môjmu ľudu“.

Preto vyzývame, aby skutočné posolstvo zjavenia v La Salette nebolo falšované „senzáciami“ s pochybnou hodnotou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Robert Głodowski MS, hovorca provincie

NAŠE PÔSOBISKA

Saletíni v Poľsku

 

 

      počítadlo.abz.cz