Informácie o 7. pešej púti na Staré Hory 2018.doc (38912)
Prihláška na 7. pešiu púť na Staré Hory 2018.doc (54272)

Prosím, venujte pozornosť prihláške, ktorá má dve strany, nakoľko jej súčasťou sú súhlasy so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 z.z. Ak sa na 1. strane prihlášky prihlasuje viac účastníkov, tak 2. stranu prihlášky treba nakopírovať a vyplniť pre každého zvlášť. Vyplnené prihlášky prosím doručiť na Farský úrad v Chrenovci alebo naskenované na e-mailovú adresu: put.starohorska@gmail.com"
 

 

 

 

 

 NAŠE PÔSOBISKA

 

 

 

EXERCIČNÝ DOM

 

SALETÍNI V POĽSKU