Drahý priateľ

    Povolanie je nesmierny dar, ktorý Boh udeľuje tým, ktorých si vyvolil. Vďaka tým všetkým, ktorí mu povedali ÁNO, môže "premieňať tvárnosť tejto zeme".
    Ak si už ukončil strednú školu a túžiš už v tomto roku vstúpiť do našej rehole, tu nájdeš informácie o prijatí do našej kongregácie.
    Na stretnutie s provinciálom prosíme kandidátov o preukázanie

sa nasledovnými dokumentmi:

1. Vlastnoručne napísaná žiadosť
2. Vlastnoručne napísaný životopis
3. Krstný a birmovný list
4. Lekárska prehliadka
5. Doklad o účasti na náboženstve
6. Maturitné vysvedčenie (pre kandidáta na brata vysvedčenie z poslednej triedy strednej školy)
7. Rodný list
8. Názor farára alebo katechéta
9. Štyri fotky
10. Občiansky preukaz (vojenská knižka).

Pre tých, ktorí sú zatiaľ na ceste rozpoznávania svojho povolania, a ešte nie sú pripravení urobiť konkrétne rozhodnutie, ako aj pre tých, ktorí ešte študujú, organizujeme duchovné cvičenia.