JEŽIŠ ŤA POTREBUJE

Kandidáti na Misionárov Saletínov, ktorí chcú čo najlepšie slúžiť druhému človeku v Kristovej Cirkvi, a chcú splniť vôľu Márie zjavenej na La Salette "Deti moje, ohláste celému môjmu ľudu", sa na túto úlohu pripravujú prostredníctvom duchovnej, intelektuálnej a ľudskej formácie.
    Príprava kandidáta do rehoľného a kňazského života sa začína ročným postulátom v Dominikowicach na juhu Poľska. Je to čas poznávania svojho povolania a oboznámenia sa s rehoľou, jej špiritualitou a poslaním.
    Ďalšiu etapu formácie predstavuje ročný noviciát, ktorý je v rehoľnom dome pri Sanktuáriu Matky Božej La Salettskej v Dębovci (Dembovci). Prehlbujú živý, blízky a osobný vzťah s Ježišom Kristom a jeho Matkou, a tiež hlbšie vnikajú v špiritualitu rehole.   
    Po ukončení noviciátu kandidáti do rehoľného a kňazského života skladajú sľuby na jeden rok a obnovujú ich počas ďalších troch rokov. Neskôr skladajú Bohu večnú rehoľnú profesiu. Zároveň kandidáti na kňazstvo študujú teológiu na Pápežskej Univerzite Jána Pavla II. v Krakove.
    Po zložení večných sľubov, kandidáti na kňazstvo prijímajú kňazskú vysviacku, najprv stupeň diakona, a potom prezbytéra.