Náš apoštolát

- ohlasujeme evanjelium Ježiša Krista ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú

- pracujeme vo farnostiach  a na pútnických miestach

- strateným dušiam pomáhame  vrátiť sa k Bohu prostredníctvom duchovných cvičení, exercícií, ľudových misií a skrze Novú Evanjelizáciu

- vedieme exercičné domy

- vedieme modlitebné skupiny a spoločenstvá rodín

- pracujeme s deťmi a mládežou

- prostredníctvom vydavateľstva šírime Evanjelium Ježiša Krista a posolstvo Matky Božej z La Salette

Sme prítomní v severnej a južnej Amerike, Európe, Afrike, Ázii a Austrálii.

V Európe pracujeme vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Anglicku, Švajčiarsku, Nemecku, Belgicku, Poľsku, Česku, Bielorusku, na Ukrajine a na Slovensku.

Na Slovensku sme od roku 1990. Pracujeme v bansko-bystrickej diecéze  (Chrenovec – Brusno) a v žilinskej diecéze (Považská Bystrica – Rozkvet).

Započúvaj sa do hlasu svojho srdca. Možno aj Teba dobrý Boh povoláva, aby si sa stal kňazom alebo rehoľným bratom, aby si sa stal Misionárom Matky Božej z La Salette.