Rehoľní bratia

V našom seminári okrem kandidátov na kňazstvo prechádzajú formáciou taktiež kandidáti na rehoľných bratov. Sú rehoľníkmi, ale neprijímajú kňazskú vysviacku. Príprava bratov do rehoľného života zahŕňa postulát, ročný noviciát a juniorát, ktorý sa končí zložením večných rehoľných sľubov. Bratia sa po zložení večných sľubov zapájajú do rôznych prác podľa vlastných záľub ako aj potrieb rehole, napr. vo vydavateľstve, apoštolskej kancelárii alebo sú vyslaní na misie.

List pre tých, ktorí majú záujem vstúpiť do našej rehole

"Ak niekto z Vás, drahí chlapci a dievčatá cíti, že Pán ho povoláva ..., nech sa nedovolí zadržiavať pochybnosťami a obavami. Nech s odvahou a bez výhrad vysloví svoje ÁNO".

Ján Pavol II