Saletíni na Slovensku

Členovia rehole saletínov začali šíriť úctu k Matke Božej z La Salette aj na Slovensku. V Považskej Bystrici v kaplnke sv. Heleny na sídlisku Rozkvet sa nachádza obraz Plačúcej Matky, ktorý posvätil v roku  1992 generálny predstavený rehole.  Na tomto mieste pôsobia misionári saletíni od roku 1990.

Od roku 1991 misionári saletíni začali pôsobiť vo farnosti Považské Podhradie, kde  v kostole sv. Ladislava sa nachádza kaplnka Matky Božej lasaletskej, posvätená otcom biskupom 19. septembra 1992. Okrem toho  za kostolom sa nachádza kalvária so sochami Panny Márie lasaletskej a pastierikov a lasaletský kríž. Rozhodnutím biskupského úradu v Nitre 1. júla 2002 ukončili misionári saletíni pôsobenie v tejto farnosti.

Koncom roka 1992 a začiatkom roka 1993 pôsobili vo farnosti Klokočov.

V roku 1993 saletíni začali pracovať v diecéze Banská Bystrica vo farnosti Chrenovec – Brusno. V rokoch 2002-2007 pôsobili v Čeríne – Čačíne pri Banskej Bystrici.

V roku 2002 začali pôsobiť v  Bratislavsko-trnavskej diecéze vo farnosti Maňa. Neskôr táto farnosť prešla do nitrianskej diecézy. Od 1. júla 2013 roku misionári saletíni už nepôsobia vo farnosti Maňa.

Pole apoštolskej práce je rozsiahle, preto sú potrební noví pracovníci. Tí, ktorí túžia nadviazať bližší kontakt s Rehoľou Misionárov Matky Božej Lasaletskej, môžu sa obrátiť osobne alebo listom na nasledujúcu adresu:

 
Misionári Matky Božej Lasaletskej
972 32 Chrenovec - Brusno 275
tel: 046/5471 293

Vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Chrenovci - Brusne sa nachádza socha plačúcej Panny Márie, posvätená diecéznym biskupom Mons. Rudolfom  Balážom 10. mája 1997.

Socha Matky Božej v Chrenovci - Brusne

Oproti tomuto kostolu sa nachádza exercičný dom, ktorý   posvätil  biskup Mons. Tomáš Galis  v roku 2000.

Kaplnka v exercičnom dome

Ak chceš získať viac informácií, napíš na jednu z nižšie uvedených adries alebo zavolaj:

 

Chrenovec (1993)

Adres: Misionári M.B. Lasaletskej
  Rím-kat. Farský Úrad
  97232 Chrenovec
  Slovensko

Tel.: (+421) 46-547-1293
E-mail.: misiolasalette@prievidzanet.sk

Web: www.chrenovec.saletini.sk


 
Rozkvet (1990)

Adres: Misionári M.B. Lasaletskej
  Rozkvet 2042/80-1
  01701 Považská Bystrica
  Slovensko

Tel.: (+421) 42-4326-871
E-mail.: misionari@stonline.sk

Web: www.saletinirozkvet.webnode.sk